Koučink - životní i profesní

Dodnes se lze setkat s nejasnou představou, co koučink je. Jakmile slyšíme slovo kouč, tak si někteří z nás mohou představit někoho, kdo nám radí, sleduje naše konání, které pak komentuje a dává nám svojí vlastní zpětnou vazbu. Nic z toho ale koučink neznamená. Slovo koučink vzniklo historicky skutečně z trenérské profese, a tak se od začátku této metody s touto špatnou představou bojuje.

Koučink je metoda, kdy je kouč v roli moderátora vašich vlastních myšlenek a představ. Pomocí této metody se chcete posunout do vámi daného cíle a kouč "pouze" koriguje cestu k ní. Co je ale důležité, směr a cíl cesty si stanovujete vy sami. Mohla by vás napadnout otázka: "K čemu tedy koučink je, když si vše určuji sám?" Je zvláštní, jak naše vlastní slova vyřčená nahlas nám zní jinak. Je zajímavé, jak odpovědi na otázky, které pokládá kouč, nás donutí dívat se na tu samou věc z jiného úhlu pohledu, nebo nás dovedou k prozření, které v nás i třeba být mohlo, jen jsme to nedovedli vytáhnout na denní světlo.

Během koučinku se zaměřujete na to, co chcete a jak toho dosáhnout. Hledají se cesty, jak dojít k vámi vytyčenému cíli. Nepatří sem pohled zpět do minulosti a hledání příčin, nepatří sem ani obhajování toho, proč něco nejde.

Správný kouč věří ve váš potenciál a je průvodcem vaší cesty za cílem. Pomocí koučinku naleznete nejen cíl, ale i jak ho dosáhnout.

Koučink u nás

Nabízíme koučink životní i profesní. Koučem je jednatel firmy Mgr. Miroslav Rybka, vystudovaný pedagog, který má i manažerské zkušenosti z předchozích zaměstnání. Byť tyto zkušenosti nejsou z hlediska koučování přímo podstatné, promítají se do vlastností kouče a způsobují lepší vedení koučinku.

Jak koučování probíhá a kolik stojí

Před prvním koučovacím sezením probíhá tzv. nultá hodina. Na tomto setkání si ujasňujeme, co koučování je, co může přinést a teprve po shodě s vámi, jestli jsou naše představy společné, se domlouvá cena koučování, která se odvíjí od počtu sezení a typu koučování (životní/profesní). Samozřejmě máte možnost při nulté hodině si vyzkoušet komunikaci s koučem, protože důvěra v kouče je v koučovacím procesu velmi důležitá.

Jak se objednat

Kontaktujte přímo jednatele firmy, na nějž naleznete telefon i mail v sekci Kontakt.