Příspěvky od pojišťovny na proplacení masáže nebo cvičení - jak je to v roce 2016

21.08.2016 22:46

Pokud chcete masáž nebo cvičení zdarma, podívejte se do našeho krátkého přehledu, jaké výhody pro vás zdravotní pojišťovny připravily.

VZP - Všeobecná zdravotní pojišťovna

Všichni klienti VZP mohou získat příspěvek 500 Kč ročně na pohybovou aktivitu. U nás si můžete zacvičit pod vedením fitness trenéra, který se vám bude maximálně věnovat a připraví vám tréninkový plán. Podmínkou je, abyste na cvičení chodili minimálně 3 kalendářní po sobě jdoucí měsíce s frekvencí minimálně jednou týdně. Podmínkou pro získání příspěvku je, abyste byli zároveň členy Klubu pevného zdraví. Přihlásit se do Klubu lze při podání žádosti o příspěvek na pobočce nebo on-line.
Pojištěnce, kteří bezplatně darovali v roce 2016 alespoň jedenkrát krev, plazmu nebo kostní dřeň, odmění VZP příspěvkem až 1000 Kč na masáž.
Žádost o vyplacení příspěvku musí být podána nejpozději do 30. 11. 2016. Na dokladu musí být konkrétní název pohybové aktivity, doba trvání, identifikační číslo firmy, identifikační údaje pojištěnce a částka, kterou jste uhradili.

VoZP – Vojenská zdravotní pojišťovna

Tato pojišťovna přispívá na masáže 250 Kč ročně.

ČPZP – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

ČPZP připravila pro nastávající maminky balíček Manažerka mateřství. Mezi možnosti čerpání příspěvku patří i těhotenské masáže, které si můžete nechat proplatit až do celkové výše 1000 Kč.
Pro čerpání platí hlavní zásady: věk minimálně 18 let, 1000 Kč na jedno těhotenství (pojištěnka, která začala čerpat program v roce 2016, nemůže dočerpat program v roce 2017).
Pro nastávající maminky máme i výhodné balíčky po deseti masážích, více v našem ceníku.

OZP – Oborová zdravotní pojišťovna

Aktivní dárci krve a krevní plazmy, kteří v roce 2016 minimálně dvakrát darovali bezplatně krev, mají možnost využít nabídku preventivních programů a nechat si proplatit kredit až do výše 1000 Kč. Po vyplnění žádosti o kredit a odeslání společně s účetními doklady vám OZP na účet pošle peníze, které můžete využít na masáže.

ZPMV – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

Tato pojišťovna nabízí příspěvek na služby v zařízeních lázeňského typu.

ZPŠ – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Tato pojišťovna nabízí výhodné balíčky. Balíček pro těhotné ženy obsahuje příspěvek 500 Kč, který můžete využít na masáž nebo cvičení. Balíček pro studenty do 20 let a seniory nad 65 let poskytuje 300 Kč příspěvek na sportovní a pohybové aktivity.
Balíček pro bezpříspěvkové dárce krve a kostní dřeně nabízí proplacení 600 Kč na masáž nebo cvičení. Podmínkou je absolvování bezplatného odběru krve nebo krevních derivátů v posledních 12 měsících na území ČR.

RBP – revírní bratrská pojišťovna

Tato pojišťovna poskytuje příspěvek v rámci Programu Zdraví 90 až do výše 500 Kč, který můžete uplatnit na cvičení. Základní podmínkou  je věk od 19 do 30 let v době přihlášení do programu, dále jsou nutné další podmínky, které si můžete prostudovat na webu pojišťovny.